Sarah Dominque

Sarah Dominique er kunstner, bosat i Aalborg. Hun har udstillet sin kunst i Danmark og internationalt, for eksempel med projektet AnatomArt (2019) på Kunsthal Nord og Huset, og nu på Haraldslund Vand- og Kulturhus, der undersøger bevægelsespraksis igennem billedkunsten. Dominiques kunstpraksis undersøger processer for visuel og følelsesmæssige former for selvundersøgelser, med henblik på at italesætte bearbejdelse af symptomer på traumer og stress i kroppen igennem et billedligt sprog. Hun arbejder aktivt i fællesskab med andre kunstnere og kulturudøvere som sætte fokus på helbred, race, og mental sundhed,  og bidrager derigennem til en opbyggelse af viden hvordan kunstnerisk praksis kan styrke sociale gruppers identitetsfølelse og velvære.