NLH Thechthonicones2021 B

The Chthonic Ones, Nanna Lysholt Hansen

NB. Skulpturen har været udsat for hærværk i perioden 4-8 september

 

Skulpturen The Chthonic Ones er del af et større projekt, hvor jeg bruger cyborg-moderen, som en figur til at
tænke igennem for at foreslå mere omsorgsfulde, bevidste, politiske måder at være i verden på med det mål
at kunne nærme os mere bæredygtige fremtider. Skulpturen laves udfra 3d printede modeller af klitoris, et
organ som først i 2005 blev endeligt kortlagt gennem 3D skanningsteknologi.

 

Nanna Lysholt Hansen

I min kunstpraksis undersøger jeg forhold mellem krop, stemme, køn og teknologi. Mine værker kan opleves som live performance eller sådan som kroppen manifesterer sig i installationer af medieret materiale og hybride teknologiske former. Aspekter af historie, hukommelse, sprog og narrativer sættes på prøve og udfordres i relation til blikket på kroppen over tid. 

 

The Chthonic Ones (2021)

Betonskulptur af klitoris. Organet blev i 2005 endeligt kortlagt gennem 3D skanningsteknologi, og gennem spredning af 3d print filer på internettet har teknologien skabt grobund for en slags aktivisme og undervisning i kvindens seksualitet. 

Beton, lak

150x120x50 cm

Placering: Skulpturparken 

Dato: 4-30 september 2021

 

Nanna Lysholt Hansen

Anatomy of the Chthulucene (2016)

Videoprojektion og lyd. I performancevideoen fremføres en tale til alle fremtidens døtre, hvori kunstneren sammenstiller de nyeste anatomiske beskrivelser af klitoris med den  posthumane teoretiker Donna Haraways begreb om det chtulucene. Et begreb, der tænker et individs identitet som flydende, amorf og mangfoldig.

hybrid performance/HDV 

30 minutes

Placering: Huset

Dato: Lørdag 18/9 kl. 15.00 

NLH Thechthonicones2021 C
NLH Anatomy 16 Videostill (1)